Rehberler

  • Kahveci R., Dilmaç E., (2013). Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Rehberi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Numune Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birimi Yayını.www.anhhta.org/