Raporlar

  • Kahveci, R., Dilmaç, E., Özsarı, H., Aydın, R.M., Artantaş, A., Ayhan, D., Koç., EM. (2013). Sağlıklı Yaşlanma Ve Kronik Hastalıklar Farkındalık Projesi Raporu, Kanıta Dayalı Tıp Derneği, 2013 Ankara.
  • Kılıç, M., Akçe, H., Tatar, M., Ergin, M., Özmen, M., Taşkın., M., Öner, N., Topallar, B., Dilmaç, E. (2014). Türkiye’de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri, Ekonomik Değerlendirme ve Maliyetler, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 ISBN: 978-975-590-500-6 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 950 Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Yayın No: SB-SAG-2014/6.