Makaleler

  • Dilmaç, E., Tecirli, G.,  Acar, A. Aydoğan, D., Sabuncuoğlu, İ.L.,  Kılıç, M., Şener, O., Karadayı, B. (2019). A Review of Ministry of Health’s Experience on Institutionalization of Health Technology Assessment in Turkey. Eurasian Journal of Health Technology Assessment Vol. 3, No. 1 s (31-42).
  • Gürsöz, H., Adil, M., Öztürk, Ö., Tarhan, D., Aksoy, H., Gündüz, Ş., Kayral, Hİ., DilmaçE., Özbay, H., Zergeroğlu, S., Akın, M., Karadayı, B., Tekin, K., Sarı, A., Yıldız, MS., Avcı, B.  (2018) Türkiye Klinik Kalite Programı; Sağlık Hizmet Sunucuları, Hasta ve Hasta Yakınlarının Kalite Algısı,  Sağlıkta Kalite ve Performans Dergisi, Cilt 14, Sayı 2,  s.73 – 86.  
  • Jadoo, AA., Aljunid, S.M,  Dastan, İ.,  Dilmaç, E.,  Kahveci, R.,  Tütüncü, T., Gülcü, E. (2016). Turkish healthcare providers’ level of knowledge, attitude and practice toward diagnosis related group System-Cross Sectional Study. Malaysian Journal of Public Health Medicine 02/2016; 16(1):121-128.
  • Uğurluoğlu Ö., Uğurluoğlu E., Dilmaç E. (2013). Impact of Managers Perception of Learning Organizations on Innovation Healthcare: Sample of Turkey, International Health Planning and Management, April/June 2013Volume 28, Issue 2, Pages 151–236.
  • Uğurluoğlu, Ö., ve DilmaçE., (2010). Ankara’da Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Yöneticilerin Stratejik Düşünme ve Karar Verme Becerilerinin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. (67-75).