Kitap Bölümleri

  • Dilmaç, E. (2020). Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. Keziban Avcı (Ed.) Sağlık Hizmetlerinde Yetenek Yönetimi. (s…)  (Kabul edildi).
  • Dilmaç, E. ve Şahin, B. (2019). Türkiye’de Sağlık Yönetimi: Değişim ve Yeniden Yapılanma. Tekin Avaner, Recep Fedai (Ed.). Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yöntemi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve. (S. 203-233). Gazi Kitabevi, Ankara. 
  • Dilmaç, E. (2017). İlaç ve Pazara Erişim Süreci Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikaları, Rabia Kahveci (Ed.) İlaç Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikalarının Hasta Perspektifinden Değerlendirilmesi, (s.218-223). SAGE Yayıncılık, 2017, Ankara.