Katıldığım Bilimsel Etkinlikler

(Sadece sertifikalı etkinlikler yazılmıştır)

 • 4rd International Health Sciences and Management Conference, 20-23, June 2019 Üsküdar University, İstanbul.
 • 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 19-22 Nisan, 2018 İstanbul.
 • Hastane Kalite Sistemleri (Mevcut Durum Analizi) Çalıştayı, (TÜSEB-TÜSKA) 26 Mayıs 2017, Ankara.
 • Katastrofik Sağlık Harcamaları, Sağlık Ekonomileri ve Politikaları Derneği, 05 Mayıs 2017, Ankara.
 • Klinik Kalite İzleme Ölçme Çalıştayı 04 Mayıs 2017, (TÜSEB-TÜSKA), Ankara
 • Türkiye’de Sağlık Sistemi Performans Değerlendirme 2016 Hazırlık Toplantısı, (SAGEM) 21-23 Kasım 2016 Ankara.
 • Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği, 1. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 04-05 Aralık 2014, Ankara.
 • Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı, 28-29 Nisan 2015, Antalya.
 • Sağlık Bakanlığı, “1. Teşhis İlişkili gruplar Sempozyumu” 18 Mayıs 2013, Eskişehir.
 • Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği, 1. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 22-24 Kasım 2012, Ankara.
 • Kanıta Dayalı Tıp Derneği, 3. Ulusal Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Forumu, “Global Bütçe ve Kanıta Dayalı Tıp; Pratik Kararlar ve Kanıt Temelleri” Panelist, 08 Ekim 2012 Ankara.
 • HTAi 9th Annual Meeting (Bilboa) 23-27 Haziran 2012, Spain.
 • Uluslararası Hastaneler Federasyonu 37. Uluslararası Kongresi, , 8-10 Kasım 2011 Dubai.
 • Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite kongresi, Mart 2009, Antalya.
 • Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi, 25-29 Mart 2008, Antalya.
 • Hasta Güvenliği Derneği Sempozyumu, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2007, Ankara.
 • Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Sempozyumu- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007, Ankara.
 • SAYED 1. Sağlık Kurultayı, 30 Mayıs – 3 Haziran 2007, Kızılcahamam, Ankara.
 • Hasta Güvenliği Derneği Uluslararası Katılımlı Hasta ve Çalışan Güvenliği Bilgi Şöleni, 23 Mayıs 2006, Ankara.
 • KALDER 6.Kamu Kalite Sempozyumu 8-9 Haziran 2005, Ankara.
 • Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 1. Sağlıkta Kalite Sempozyumu 15-16 Nisan 2006, Ankara.
 • Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık ve Hastane Yönetimi Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Kongresi 28-30 Eylül 2005, Ankara.
 • Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 3. Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu 28-29 Eylül 2000, Ankara.