Aldığım Eğitimler

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Doktora Programı (29 Mart 2019). (Hastane Yöneticilerinin Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yöntemine İlişkin Görüşmelerinin Değerlendirilmesi).
 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Ekonomisi ve Farmako-ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2016).  (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İle Washington Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Arasında Araştırma Ortaklığı ve Üniversitesi, Liverpool Üniversitesi, Eötvös Lorand Üniversitesi Ve Londra Ekonomi Okulu’ nun Katkılarıyla). 
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı (2011). (Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kurumsal Performans Karnesi (Balanced Scorecard) Yönteminin Uygulanabilirliği). 
 • OECD 2011 Sağlık Hesapları Sistemi Uyumlaştırma Projesi Kapsamında TÜBİTAK, TÜSSİDE koordinatörlüğünde, Ankara;
  • Veri Toplama Eğitimi 20-24 Kasım 2017, 
  • Veri Analizi Eğitimi 20 Kasım-01 Aralık 2017, 
 • University of California Los Angeles (UCLA), Halk Sağlığı Bölümü, “Hastane Birliklerinde Finansal Yönetim”, eğitimi 01-30 Ekim, 2009, ABD
 • International Labor Organisation, International Training Center, “Evaluation of Health Projects and Programs” Eğitimi, 28 Mayıs-01 Haziran 2012, Ankara.
 • International Labor Organisation, International Training Center, “Monitoring and Control of Health Projects and Programs” Eğitimi, 10-14 Eylül 2012, Ankara
 • Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Avrupa Birliği Temel Eğitim (Bitirme Çalışması: CE İşareti ve Kullanımı) 2005-2006, Ankara
 • Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Avrupa Birliği Uzmanlık Kursu (Bitirme Çalışması: İdari Kapasitenin Geliştirilmesi; Stratejik Planlama) Mart-Haziran 2006, Ankara
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Bölümü, 30 Haziran 1995, Trabzon
 • Sistematik Tarama ve Meta Analiz Eğitimi, SAGEM, 27-28 Şubat 2017, Ankara
 • Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Ekonomik Modelleme Eğitimi, SAGEM, 01-03 Mart 2017 Ankara
 • Araştırma Teknikleri Eğitimi, SAGEM,  11-13 Mayıs 2017, Ankara
 • Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimi, Ankara Kalkınma Ajansı,17-21 Şubat 2017, Ankara
 • Ekonomik Modelleme Eğitimi, TÜBİTAK-TÜSSİDE, 08-09 Aralık 2014, Ankara
 • Ulusal Akademik Er-Ge Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK, 13 Mart 2014, Ankara
 • Sağlık Alanında Modelleme Yöntemleri ve Analitik Karar Verme, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Çalışmalarından Uygulama Örnekleri, TÜSSİDE, 8-9 Aralık 2014, Ankara
 • TÜBİTAK ARDEB Ulusal Ar-Ge Programları ve Horizon 2020 Programı Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 02-03 Aralık 2014, Ankara
 • WP 8 HTA Core Model Training, EunetHTA,  05-06 Haziran 2014, Helsinki-Finlandiya
 • Health Technology Assesment (HTA), The School of Health and Research within the University of Sheffield, Open Online Course, 2013 
 • HB-HTA projesi kapsamında “Systematic Review” Eğitimi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7-8 Kasım 2013, Ankara
 • Sağlık Bakanlığı, SEPD, “Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Eğitimi”, 08 Şubat-22 Mart 2013, Ankara
 • Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği, 1. Sağlık Ekonomisi Kongresi, “Maliyet Etkililik Analizi: Model Oluşturma, Çalıştırma, Raporlama Uygulamalı Maliyet Etkililik Model Çalışması Kursu” 24 Kasım 2012, Ankara
 • Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Stratejik Planlama Çalıştayı, 04-06 Temmuz 2012, Ankara
 • HTAi 9th Annual Meeting (Bilboa) 2012, “The identification and review of evidence to inform cost effectiveness model” Workshop, 23 Haziran 2012, İspanya
 • ANEAH-ALTEMS (ALTA Graduate School of Health Economics and Management) işbirliğiyle “Hospital Based HTA”-Short Course, 12-13 Ocak 2012, Ankara

PGLOBAL;

 • Raporlama Teknikleri 31 Mart-2 Nisan 2011      (12 Saat)
 • Sunuş Teknikleri 4-7 Nisan 2011                         (12 Saat)
 • Toplantı Yönetimi 8-11 Nisan 2011                     (12 Saat)
 • Eğitimci Eğitimi 14-15-21 Nisan 2011                (18 Saat)
 • Zaman Yönetimi 22-25 Nisan 2011                     (12 Saat)
 • İletişim Becerileri Beden Dili 28 Nisan-2 Mayıs 2011(12 Saat)
 • Ekip Çalışması 4-5 Mayıs 2011                           (12 Saat)
 • Stres Yönetimi 9-10 Mayıs 2011                          (12 Saat)

Bilge Adam Microsoft Yetkili Teknik Eğitim Merkezi;(2010)

 • Microsoft Word 2007 Temel TR (12 Saat)
 • Microsoft Word 2007 İleri TR (12 Saat)
 • Microsoft Excel 2007 Temel TR (6 saat)
 • Microsoft Excel 2007 İleri TR (6 saat)
 • Microsoft PowerPoint 2007 Temel TR (6 saat)
 • Microsoft PowerPoint 2007 İleri TR (6 saat)
 • Sağlık Bakanlığı, İMİDB, Web tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle  
 • Windows 7 İşletim Sistemi Eğitimi”, Ekim 2010 (3 gün) 
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TOBB ETÜ-SEM ve Kamu İhale Kurumu İşbirliği ile gerçekleştirilen Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi, 08 Mart- 05 Nisan, 2010, Ankara
 • IQMS Auditor/Lead Auditor (ISO 9000:2000 Series Standards)  30 Haziran-4 Temmuz 2008, İzmir  
 • T.C. Sağlık Bakanlığı R.S.H.M.B. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Temel Yönetim Becerileri Eğitimi, 2008, Ankara
 • M.I.S  EN 15189 Tıp Laboratuarlarında Akreditasyon Şartları 20-21 Eylül 2008, Ankara
 • Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hastane Afet Planı Hazırlama Eğitimi, 16-18 Haziran 2008, Ankara
 • Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Proje Süreç Yönetimi, 12-16 Mayıs 2008, Ankara
 • Ankara il Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Sisteminde Kalite Yönetimi Paneli 14 Mart 2008, Ankara

Managemet Information System;

 • İstatistiksel Proses Kontrolü Eğitimi, 6 Aralık 2007, Ankara
 • İç Tetkikçi Eğitimi, 4-5 Aralık 2007 ISO 9001:2000 
 • Qality Management Systems İnduction Session, 04 Ekim 2006, Ankara
 • ISO 9001:2000 Qality Management Systems, Documentation Training, 07 Aralık 2006, Ankara
 • Process Aproach and Management Training, 29-30 Kasım 2006, Ankara
 • Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirilmesi Projesi Klinik Maliyetlendirme Eğitimi 09-11 Mayıs 2007, Ankara 
 • Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü, Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Kalite Yönetimi Paneli, 14 Haziran 2007, Ankara
 • İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi 27-29 Aralık, 2006

Türk Standardları Enstitüsü;

 • Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,05-06 Haziran 2006, Ankara
 • Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi,07-08 Haziran 2006, Ankara 
 • İç Kalite Tetkiki Eğitimi, 12-14 Haziran 2006, Ankara
 • Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi, 30 Mayıs 2005,Ankara
 • Biyomedikal Kalibrasyon Eğitimi, 31 Mayıs-1 Haziran 2005, Ankara
 • Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AB Mali Kaynakları ve Proje Süreç Yönetimi Eğitimi, 11-15 Eylül 2006, Ankara
 • Sağlık İşletmeleri Federasyonu Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Standartları Eğitimi, 17-20 Kasım 2005, Ankara
 • İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi  14-18 Şubat 2005, Ankara
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim Becerileri Kursu, 28 Kasım 2005- 02 Aralık 2005, Ankara
 • Başbakanlık Arşiv Hizmetleri Semineri, 26-27 Nisan 2004, Ankara
 • Ankara Valiliği il Sağlık Müdürlüğü Muhakkiklik Eğitimi, 25-26 Aralık 2002, Ankara
 • Tömer İngilizce Kursu, 2 Dönem, 2002, Ankara
 • Danish Standard Association Training on New Aproach Directives, Pressure Eqipment,06-08 Mart 2002, Ankara
 • Association Française de Normalisation (AFNOR) New and Global Aproach  Conformity Assesment (CE), 20-22  Kasım 2001, Ankara
 • T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi İngilizce Eğitimi, 05 Kasım 1998- 30 Haziran 1999, Ankara
 • Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Uygulamalı İthalat İhracat Elemanı Yetiştirme Programı, 09-24 Mayıs 1998, Ankara